Sekretesspolicy

Vad Omfattar Policyn

 • Policyn handlar om hur All Slots Casino behandlar personlig information som All Slots Casino mottar och samlar in, inklusive information om dina tidigare användning av All Slots Casino produkter och tjänster. Personlig information är information om dig som är personligt identifierbar t.ex. ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, och det är annars inte tillgängliga för allmänheten.
 • Denna policy gäller inte för andra företag som All Slots Casino inte äger eller kontrollerar, eller till personer som All Slots Casino inte anställer eller styr.

Insamling och användning

 • All Slots Casino samlar in personlig information när du registrerar dig hos All Slots Casino, när du använder All Slots Casino produkter eller tjänster, när du besöker All Slots Casino sidor eller sidor av vissa All Slots Casino partner och när du deltar i tävlingar. All Slots Casino kan kombinera information om dig som vi har med information vi får från affärspartners eller andra företag.
 • När du registrerar dig vi ber om information som ditt namn, e-postadress, födelsedatum, kön, postnummer, yrke, bransch och personliga intressen. För vissa finansiella produkter och tjänster som vi kan också be om din adress, personnummer, samt information om dina tillgångar. När du registrerar dig All Slots Casino och logga in på våra tjänster är du inte längre anonym för oss.
 • All Slots Casino samlar in information om dina transaktioner med oss och med några av våra affärspartners, inklusive information om hur du använder finansiella produkter och tjänster som vi erbjuder.
 • All Slots Casino mottar och lagrar automatiskt information från din dator och webbläsare, såsom IP-adress, All Slots Casino cookie-information, programvara och hårdvara attribut och den sida du begär.

Information Utlämnande

 • All Slots Casino hyr inte, sälja eller dela personlig information om dig med andra människor eller icke-närstående bolag utom att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har begärt, när vi har din tillåtelse, eller under följande omständigheter:
 • Vi tillhandahåller information till betrodda partners som arbetar på uppdrag av eller tillsammans med All Slots Casino i sekretessavtal. Dessa företag kan använda din personliga information för att hjälpa All Slots Casino kommunicera med dig om erbjudanden från All Slots Casino. Emellertid har dessa företag inte någon självständig rätt att dela denna information.
 • Vi svarar på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller att upprätta eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk.
 • Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att utreda, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar möjliga hot mot den fysiska säkerheten för alla personer, brott mot All Slots Casino användarvillkor, eller som annars krävs enligt lag.
 • Vi överför information om dig om All Slots Casino förvärvas av eller slås samman med ett annat företag. I detta fall kommer All Slots Casino meddela dig innan information om dig överföras och blir föremål för en annan sekretesspolicy.
 • All Slots Casino arbetar med leverantörer, partners, annonsörer och andra tjänsteleverantörer inom olika branscher och kategorier av företag.

Cookies

 • All Slots Casino kan installera All Slots Casino cookies på din dator.

Dina möjligheter att redigera och radera din kontoinformation och preferenser

 • Vi förbehåller oss rätten att skicka vissa meddelanden om All Slots Casino tjänster, såsom Meddelanden, administrativa meddelanden och All Slots Casino
 • Nyhetsbrev, som anses vara en del av din All Slots Casino konto.
 • Du kan ta bort din All Slots Casino konto genom att begära detta från vår support.

Sekretess och säkerhet

 • Vi begränsar åtkomsten till personlig information om dig till anställda som vi tror rimligen måste komma i kontakt med denna information för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig eller för att göra sitt jobb.
 • Vi har fysiska, elektroniska och rättssäkerhetsgarantier för att skydda personlig information om dig.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

 • All Slots Casino kan uppdatera denna policy. Vi kommer att meddela dig om väsentliga förändringar i hur vi behandlar personlig information genom att skicka ett meddelande till primära e-postadress som anges i All Slots Casino konto eller genom att placera ett tydligt meddelande på vår webbplats.