Όροι και Προϋποθέσεις

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμφωνία αυτή περιέχει τις πλήρεις όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και των υπηρεσιών της διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με την πρόσβαση σε αυτό το site ή με οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος, συμφωνείτε να δεσμεύονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του site.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να γίνει και πραγματοποιούνται από εμάς από καιρό σε καιρό χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς το τέλος σας. Συμφωνία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει την πρόσφατη συμφωνία και θα πρέπει να επανεξετάσει προσεκτικά την ίδια προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE

Η ιστοσελίδα σας επιτρέπει να στείλετε προσφορές, πώληση, διαφήμιση, την προσφορά και το κατάστημα σε απευθείας σύνδεση. Ωστόσο, δεν σας επιτρέπεται να κάνετε τις ακόλουθες πράξεις, ήτοι: (α) να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της και τα εργαλεία ή αν δεν είστε σε θέση να σχηματίσουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις, είναι κάτω από την ηλικία των 18 ετών, ή είναι προσωρινά ή επ ‘αόριστον αναστέλλεται από τη χρήση χώρων, τις υπηρεσίες μας, ή εργαλεία (β) απόσπαση του ενός στοιχείων σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές στις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας? (γ) τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών? (δ) το χειρισμό του τιμή οποιουδήποτε αντικειμένου ή παρεμβαίνει με τις λίστες άλλων χρηστών? (στ) δημοσιεύσετε ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο? (ζ) προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το σύστημα αξιολόγησης.

Πληροφορίες Εγγραφής

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να παρέχει πλήρη νομική όνομά σας, η τρέχουσα διεύθυνση, έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα μέλους και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ότι είστε 18 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας και πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση κωδικό σας εξασφαλίσει και να είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες και τα περιεχόμενα που αποστέλλονται μέσω του λογαριασμού σας. Δεν πρέπει να διαβιβάζουν όλα τα σκουλήκια ή ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα της καταστροφικής φύσης. Κάθε πληροφορία που παρέχεται από εσάς ή που συλλέγονται από την ιστοσελίδα ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψη στο site υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων All Slots του.

Όρος

Η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με την «ακύρωση του λογαριασμού» στη σελίδα ρύθμισης. Μπορούμε να τερματίσει τη συμμετοχή σας για οποιοδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Εάν χρησιμοποιείτε μια πληρωμένη έκδοση της Υπηρεσίας και θα τερματίσει τη συμμετοχή σας στην Υπηρεσία, επειδή έχετε παραβιάσει την παρούσα συμφωνία, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή των αχρησιμοποίητων συνδρομές. Ακόμα και μετά την προσχώρηση σας τερματίζεται, ορισμένα τμήματα της παρούσας συμφωνίας, θα παραμείνουν σε ισχύ.

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τα Μέλη σε αυτή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εμπορική προσπάθεια ή κοινοπραξίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παροχή συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, εάν κριθούν επαρκώς ανταγωνιστικές σε αυτό το δικτυακό τόπο ή όχι. Νομικά πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε οργανισμούς, εταιρείες, ή / και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να γίνουν μέλη του All Slots και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό.

ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ & FRAMINGS

Παράνομη και / ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης διαμόρφωσης ή η σύνδεση με τις τοποθεσίες θα πρέπει να διερευνηθεί, και τα κατάλληλα νομικά μέτρα μπορούν να ληφθούν. Ορισμένες συνδέσεις, ωστόσο, είναι ευπρόσδεκτοι στο site και έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υπερ-σύνδεση σε κατάλληλο μέρος μέσα στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι: (i) θα υποβάλετε τη σύνδεσή σας μόνο εντός του forum, chat ή μήνυμα τμήμα του σκάφους? (Ii) που δεν αφαιρέσει ή αποκρύψει οποιεσδήποτε διαφημιστικές καταχωρήσεις, ανακοινώσεις πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις σχετικά με την τοποθετείται στο site? (iii) ο σύνδεσμος δεν ορίζει ή υπονοεί οποιαδήποτε χορηγία ή έγκριση του site σας και (iv) μπορείτε αμέσως να σταματήσει να παρέχει οποιεσδήποτε συνδέσεις στην περιοχή με γραπτή ειδοποίησης από εμάς. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην αρχική σελίδα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε για να βεβαιωθείτε ότι ένας από τους παρόχους περιεχομένου μας δεν έχει τις δικές της πολιτικές σχετικά με τις άμεσες συνδέσεις με το περιεχόμενό τους στον ιστότοπό μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εμείς δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση αναφορικά με το Πρόγραμμα ή τυχόν προϊόντα που πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων καλής λειτουργίας, εμπορευσιμότητα, μη παραβίαση ή άλλες εγγυήσεις που προκύπτουν από την πορεία της απόδοσης, που ασχολούνται ή εμπορική χρήση). Επιπλέον, έχουμε κάνει καμία δήλωση ότι η λειτουργία του δικτυακού μας τόπου θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς λάθη, και εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες από τυχόν διακοπές ή λάθη. Μπορούμε να αλλάξουμε, να περιορίζουν την πρόσβαση σε, να αναστείλει ή να διακόπτεται το site ή οποιοδήποτε μέρος της ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν». Όταν χρησιμοποιείτε το site ή και συμμετέχουν σ ‘αυτήν, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι συμμετέχουν με δική σας ευθύνη.

Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείτε να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνετε από εμάς ή και από τους πελάτες, τους διαφημιζόμενους, τους προμηθευτές και τα μέλη του φόρουμ. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από έναν πελάτη τελικό χρήστη σύμφωνα με ένα πρόγραμμα είναι αποκλειστικές πληροφορίες του All Slots. Οι πληροφορίες των πελατών είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Εκδότης δεν συμφωνεί η αναπαραγωγή, διάδοση, πώληση, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση κάθε τέτοια αποκλειστικών πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο.

ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα δικαιώματά σας από ό, τι η φύση δεν μπορεί να εκχωρηθεί ούτε να μεταφερθούν σε κανέναν, και κάθε τέτοια προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας, χωρίς να μας ευθύνη. Ωστόσο, μπορούμε να εκχωρήσουμε την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Παραίτηση

Αποτυχία των All Slots για να επιβάλει την ακριβή απόδοση οποιουδήποτε από τους όρους, προϋποθέσεις και ρήτρες του παρόντος δεν πρέπει να θεωρείται παραίτηση ή την παραίτηση από τα δικαιώματα ή ένδικα μέσα που μπορεί να έχουμε, ούτε να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση των όρων, των προϋποθέσεων ή ρήτρες του παρόντος, η οποία όρους, προϋποθέσεις και τις συνθήκες εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ.

και η σοβαρότητα των όρων.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή απόφαση, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι ισχύει μόνο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και το υπόλοιπο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων παραμένουν ισχυρές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους της.

Όλη η συμφωνία

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τις ουσιαστικές νόμους της https://www.bestslotsonlinecasino.com/gr/, χωρίς καμία αναφορά στην σύγκρουσης αρχών δικαίου. Η συμφωνία περιλαμβάνει και περιγράφει τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, παραστάσεις, εγγυήσεις και αντιλήψεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τα υλικά που παρέχονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας, και το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας .

Επιλογή του νόμου? Δικαιοδοσία? Forum

Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από, σε σχέση με ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία αμετάκλητα υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της https://www.bestslotsonlinecasino.com/gr/, με την εξαίρεση της οποιαδήποτε άλλα δικαστήρια, χωρίς να ισχύει η αντίθεση τις διατάξεις του νόμου ή πραγματική κατάσταση σας ή της χώρας διαμονής.